Drugie spotkanie projektowe

W dniach 3 i 4 maja, 2018r., we Włoszech w miasteczku Matera (które będzie Europejską Stolicą Kultury w 2019r.), odbyło się drugie spotkanie w projekcie. Gospodarzem by włoski partner Materahub, który poprowadził spotkanie wspólnie z koordynatorem w projekcie, Dublin Chamber.

Materahub jest przestrzenią ludzi i biznesu, miejscem, gdzie spotyka się społeczność, i które zachęca do tworzenia się nowych możliwości zatrudnienia oraz promowania zrównoważonego rozwoju poprzez proces coachingu, szkolenia i rozwoju biznesu.

Partnerstwo w projekcie to reprezentanci instytucji z Węgier, Włoch, Niemiec, Irlandii, Polski i Hiszpanii. Przedstawiciele wszystkich Partnerów uczestniczyli w spotkaniu.

Podczas trwającego dwa dni spotkania, dyskusje dotyczyły: planu jakości, aktywności w ramach pierwszego rezultatu (IO1), m.in. opracowania kart informacyjnych i rekomendacji dla wybranych kompetencji w zarządzaniu startupami, a także prac nad pakietem szkoleniowym, który wchodzi w skład drugiego rezultatu (IO2). Następnie uzgodniono plan upowszechniania i komunikacji, treści strony internetowej oraz terminy wydarzeń upowszechniających. Na koniec jeden z partnerów poprowadził szkolenie o tzw. Mobility Tool (które jest narzędziem do wspierania mobilności).

Kolejne spotkanie Partnerów odbędzie się w Stuttgarcie w listopadzie 2018 roku.