Trzecie spotkanie projektowe

W dniach 4 i 5 maja, 2018r., w Niemczech, a dokładnie w Stuttgarcie, odbyło się trzecie spotkanie w projekcie. Gospodarzem był partner BWCON, który poprowadził spotkanie wspólnie z koordynatorem w projekcie, Dublin Chamber.

Po mowie wstępnej oraz omówieniu statusu prac przez każdego z obecnych na spotkaniu partnerów, przedyskutowano pojedyncze moduły.

Tematyka modułów jest ostateczna, a niektóre treści zostały już opracowane. Moduły EUROSTART:

  • Praca zespołowa
  • Kreatywność
  • Przywództwo oraz Inicjatywność
  • Umiejętności finansowo-ekonomiczne
  • IPR-prawa własności intelektualnej
  • Zarządzanie projektami
  • Upowszechnianie

Po ostatecznym opracowaniu treści do wyżej wymienionych modułów oraz przetłumaczeniu na języki Partnerów, komplet materiałów będzie dostępny na naszej stronie.

Podczas spotkania omówiono również oczekiwania w zakresie plaformy e-learningowej oraz szkolenie, które odbędzie się w czerwcu 2019 roku.