Czwarte spotkanie projektowe

W dniu 13 czerwca, 2019r., w Walencji, odbyło się czwarte spotkanie w projekcie. Tym razem gospodarzami byli Hiszpanie: partnerzy MEUS oraz FYG, którzy poprowadzili spotkanie wspólnie z koordynatorem w projekcie, Dublin Chamber of Commerce.

Omówiono etap prac nad projektem, w tym pierwszy rezultat projektowy, którym są ramy kompetencji dla menadżerów społeczności start-upowców, ponadto drugi rezultat, czyli pakiet szkoleniowy dla startupów i powiązany z nim trzeci rezultat – narzędzie szkoleniowe, oraz ostatni z rezultatów, którym jest podręcznik dla osób pośredniczących w procesie kształcenia.

Poświęcono również czas na omówienie działań promocyjnych. Teraz przyszedł czas na organizację wydarzeń upowszechniających przez każdego z partnerów.

W dniach od 10 do 14 czerwca zostało również zorganizowane szkolenie LTTA (Learning Teaching Training Activity), które skierowane było do młodych przedsiębiorców z krajów partnerskich.

Kolejne, a jednocześnie ostatnie, spotkanie partnerów w projekcie odbędzie się czwartego grudnia br. w Dublinie.