Wydarzenie upowszechniające w Polsce

Danmar Computers był gospodarzem wydarzenia upowszechniającego EUROSTART w Polsce. Wydarzenie odbyło się w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w czerwcu 2019 roku. Wzięli w nim udział interesariusze i beneficjenci projektu, którzy podzielili się własnymi historiami sukcesu lub wysłuchali rad i rekomendacji dotyczących tego, jak być przedsiębiorcą odnoszącym sukcesy. Wydarzenie to było również okazją do podzielenia się rezultatami projektu i zainicjowania dyskusji pomiędzy jego uczestnikami.