Europejska baza danych w zakresie własności intelektualnej

W 2019 r. udostępniono w Internecie Europejską bazę danych w zakresie własności intelektualnej (org. European IP Helpdesk’s Signposting Directory). Baza danych jest katalogiem zapewniający, dostęp do kluczowych instytucji i usług w dziedzinie własności intelektualnej, badań i/lub wsparcia biznesu na poziomie UE w państwach członkowskich, jak również w krajach realizujących program COSME.

Baza danych zawiera dane kontaktowe krajowych biur ds. własności intelektualnej, krajowych urzędów ochrony danych, organów celnych, agencji finansujących i innych. Serwis pozwala użytkownikom na przeglądanie według nazwy organizacji, obszaru geograficznego lub rodzaju świadczonych usług.

Katalog jest stale aktualizowany i rozbudowywany, tak, aby zawierał najbardziej aktualne informacje.

Dostęp do katalogu można uzyskać tutaj: http://iprhelpdesk.eu/helpline/signposting-directory