Światowa Organizacja Własności Intelektualnej uruchamia nowoczesne, oparte na sztucznej inteligencji narzędzie do wyszukiwania obrazów dla marek

Na początku tego roku, Światowa Organizacja Własności Intelektualnej uruchomiła nową technologię przeszukiwania wspomaganą sztuczną inteligencją, która przyspiesza i ułatwia ustalenie cech szczególnych znaku towarowego.

Narzędzia do wyszukiwania obrazu wcześniejszych generacji określają przede wszystkim podobieństwo obrazu znaku towarowego poprzez identyfikację kształtów i kolorów w znakach. Nowa technologia, oparta na sztucznej inteligencji udoskonala tę technologię poprzez wykorzystanie głębokiej nauki maszynowej do identyfikacji kombinacji pojęć – takich jak jabłko, orzeł, drzewo, korona, samochód, gwiazda – w obrębie obrazu, w celu znalezienia podobnych znaków, które zostały wcześniej zarejestrowane.

Nowa technologia skutkuje węższą i bardziej precyzyjną grupą potencjalnie podobnych znaków, co daje większą pewność planowania strategicznego w zakresie ekspansji marki na nowe rynki. Przy mniejszej ilości wyników do przeanalizowania, przekłada się to również na oszczędności kosztów pracy dla ekspertów oceniających znaki towarowe, prawników i asystentów prawnych, praktykantów branżowych i naukowców.

Wszyscy użytkownicy mają dostęp do technologii wyszukiwania opartej na sztucznej inteligencji za darmo poprzez Globalną Bazę Danych Marek, gdzie została ona w pełni zintegrowana z wyszukiwarką baz danych.

Oryginalny artykuł opublikowany w komunikatach prasowych z dnia 01.04.2019 dostępny tutaj