Akt genewski

Unia Europejska przystąpiła obecnie do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych. Unia Europejska przystąpiła, jako kluczowy piąty członek międzynarodowego systemu rejestracji, który zapewnia ochronę nazw określających pochodzenie geograficzne takich produktów, jak kawa, owoce połączone, wino, wyroby garncarskie, szkło i tkaniny.

Akcesja UE umożliwia wejście w życie Aktu genewskiego Porozumienia Lizbońskiego, jednocześnie znacznie rozszerzając zasięg geograficzny tego ważnego systemu rejestracji”- powiedział Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Własności Intelektualnej Francis Gurry. W miarę wzrostu zainteresowania pochodzeniem produktów, ochrona nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych przynosi korzyści zarówno konsumentom wymagającym autentyczności, jak i producentom poszukującym nowych sposobów dodawania wartości i wyróżniania swoich produktów na coraz bardziej globalnym i konkurencyjnym rynku – dodał.

Oryginalny artykuł opublikowany został w komunikatach prasowych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej dnia  26.11.2019 dostępny jest tutaj.