Publikacja raportu o własności intelektualnej

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej opublikowała edycję Raportu o Własności Intelektualnej z 2019 roku, w którym przeanalizowała miliony dokumentów patentowych i publikacji naukowych. Zgodnie z raportem, działalność innowacyjna rozwija się w coraz większym stopniu w oparciu o współpracę i ponadnarodowość, a jednocześnie pochodzi z kilku dużych klastrów zlokalizowanych w niewielkiej liczbie krajów.

Tylko około 30 metropolitalnych hotspotów stanowiło 69 proc. patentów i 48 proc. działalności naukowej w latach 2015-2017. Są one zlokalizowane głównie w pięciu krajach – Chinach, Niemczech, Japonii, Republice Korei i Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

W raporcie stwierdza się również, że wzrost liczby odnoszących sukcesy hotspotów zbiegł się w czasie z rosnącą międzyregionalną polaryzacją dochodów, zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanych pracowników i płac w poszczególnych krajach. Podczas gdy inne czynniki przyczyniły się do powstania takich nierówności regionalnych, polityka wsparcia i rozwoju regionalnego może odegrać ważną rolę w pomaganiu regionom, które pozostały w tle.

Po więcej zobacz:

Publikację

Pobierz wersję PDF